دوره آموزش ساز گیتار – بانجو شش سیم (بانجیتار)

این دوره شامل معرفی گام های ماژور و مینور می‌باشد و شناخت ساختار آنها، درباره درجات گام ها صحبت می…
1,200,000 تومان

آموزش ساز بانجو پنج سیم

آموزش ساز بانحو پنج سیم از مبتدی مقدماتی تا پیشرفته، تئوری موسیقی و آموزش تکنیک های کاربردی در بانجوی پنج سیم، آموزش قطعات معروف بانجو پنج سیم در سبک بلوگرس ، تعمیر و نگهداری ساز بانجو، نحوه تعویض سیم ها، آموزش صدا برداری از بانجو پنج سیم

1,500,000 تومان