دوره آموزش ساز بانجو پنج ۵ سیم بلوگرس

آموزش ساز بانحو پنج سیم از مبتدی مقدماتی تا پیشرفته، تئوری موسیقی و آموزش تکنیک های کاربردی در بانجوی پنج سیم، آموزش قطعات معروف بانجو پنج سیم در سبک بلوگرس ، تعمیر و نگهداری ساز بانجو، نحوه تعویض سیم ها، آموزش صدا برداری از بانجو پنج سیم

1,500,000 تومان