کتاب آموزش بانجو

این محصول به صورت جزوه کپی شده از نسخه اصلی می باشد.به همراه cd.

رایگان!

سیم بانجو Gibson 9.5

سیم ساز بانجو پنج سیم برند گیبسون Gibson ۹.۵-۱۰-۱۳-۲۰-۹.۵

رایگان!

سیم بانجو | Fender 0095

سیم ساز بانجو پنج سیم برند فندر Fender ۰۰۹۵-۰۱۰-۰۱۳-۰۲۰w-0095

رایگان!
رایگان!
رایگان!

سیم بانجو | Daddario 010

سیم بانجو پنج سیم برند داداریو d`addario ۰۱۰-۰۱۲-۰۱۶-۰۲۳w-010

رایگان!